Redovisningstjänster


Finansiell redovisning  
Management Accounting
  - Bokföring
  - Uppfyllelse
  - Finansiell rapportering
  - Rapportering
  - Internkontroll
  - Budgetering

Vår huvudsakliga verksamhet, redovisning, är en av de viktigaste funktionerna i en framgångsrik verksamhet. Det handlar om att mäta de finansiella tillgångarna och redovisa information. En bra redovisning skapar transparens inom verksamheten och ger ledningen en tydlig översikt över företagets finansiella situation. Dessutom behöver företag i alla storlekar föra bok och rapportera om affärstransaktioner, hålla reda på fakturor och förhindra att problem uppstår med skatte- och andra lokala myndigheter.

Hos Leinonen skapar och upprätthåller våra redovisningsexperter en noggrann och konsekvent redovisning och producerar bland annat årliga finansiella utlåtanden för all nödvändig rapportering och lagstadgade ändamål. Våra redovisningsexperter arbetar i nära samarbete med kunden och säkerställer att redovisningsinformationen följer de lokala och internationella standarderna.

Med Finansiell Redovisning avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak riktad till personer utanför företaget, såsom skattemyndigheter, kreditgivare, leverantörer, statliga verk och andra intressenter. Den finansiella redovisningen är väldigt strukturerad och styrd av både lokala och internationella redovisningsbestämmelser. Våra finansiella redovisningstjänster inkluderar bland annat bokföring, lokalt uppfyllande och framställning av finansiella utlåtanden.

Med Management Accounting avser vi på Leinonen allt arbete med att producera rapporter och nödvändig finansiell information i huvudsak avsedd för företagets interna bruk. Management Accounting utgör underlag för ledning, arbetsgivare och ägare att fatta strategiska och operativa beslut. Våra tjänster inom Management Accounting inkluderar bland annat tillämplig rapportering, internkontroll och budgetering.


Redovisning hos Leinonen Vitryssland


För ytterligare information, kontakta vårt kontor.
:

Leinonen Vitryssland 

Redovisningstjänster, löneutbetalning och rådgivning tjänster i världsklass.

Leinonen Vitryssland erbjuder tjänster som gör det möjligt för företag att verka på den internationella marknaden. Vi är specialister på redovisning och kan svara på alla branschrelaterade frågor. Hos oss får du unika möjligheter till outsourcing.

Gör Leinonen Vitryssland till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.Behöver ni hjälp med företag i Vitryssland? 
Tillförlitlig expertis finns tillgänglig


Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig. All information ska hållas konfidentiell enligt EU GDPR regler.
Email again: