Rådgivningstjänster


Bolagsbildning
Skatterådgivning
Gränsöverskridande Verksamhet
- Etablering
- Uppköp
- Likvidation
- Skatteredovisning
- Företagsskatter
- Internationella skatter
- Expansion
- Skatteplanering
- Corporate structuring

Leinonen erbjuder ett vitt spektrum av professionella rådgivningstjänster, både som en del av våra redovisningstjänster och i form av enstaka, separata uppdrag. Att lösa svåra utmaningar till fördel för våra kunder är en naturlig del av vår internationella verksamhet. Några av våra kontor erbjuder också holistiska konsultationer inom specifika kompetensområden. Alla förfrågningar är välkomna och själva rådgivnings- och konsulteringsprojekten gås alltid noggrant igenom från fall till fall. Det är viktigt att komma överens om mätbara mål för varje uppdrag, för att du som kund ska känna dig nöjd med resultatet.

Med bolagsbildning avser vi på Leinonen den essentiella delen i att hjälpa företag expandera och nå ut på nya marknader. Vi etablerar, stänger och likviderar företag på kundens uppdrag.

Skatterådgivningen hos Leinonen är naturligt sammankopplad med våra redovisningstjänster. Beskattningen av internationella bolag förändras ständigt och skattereglerna är komplicerade även för företag som bara verkar i ett enda land. Tillsammans med skatteberäkningar, deklarationer och uppfyllelse ligger rådgivningen om hur du optimerar ditt företags skattebörda tveklöst i ditt eget intresse.

Med rådgivning inom gränsöverskridande verksamhet avser vi på Leinonen hjälp med att lyckas med sitt företag på den internationella marknaden. Nya etableringsorter och verksamhetsenheter skapar nya frågor att besvara och utmaningar att bemästra. Att bedriva gränsöverskridande affärsverksamhet påverkar såväl beskattning, rapportering och löner som annat inom företaget. Vi finns i 10 europeiska länder och har djupgående kunskaper om lokala skatter och administrativt ansvar.

Rådgivningstjänster hos Leinonen Vitryssland


För ytterligare information, kontakta vårt kontor.
:

Leinonen Vitryssland 

Redovisningstjänster, löneutbetalning och rådgivning tjänster i världsklass.

Leinonen Vitryssland erbjuder tjänster som gör det möjligt för företag att verka på den internationella marknaden. Vi är specialister på redovisning och kan svara på alla branschrelaterade frågor. Hos oss får du unika möjligheter till outsourcing.

Gör Leinonen Vitryssland till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.Behöver ni hjälp med företag i Vitryssland? 
Tillförlitlig expertis finns tillgänglig


Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig. All information ska hållas konfidentiell enligt EU GDPR regler.
Email again: