Administrativa tjänster


Företagsadministration
Generell administration
- Fakturering
- Betalhantering
- Registrering
- Juridisk adress- och posthantering
- Kundrepresentation
- Arkivering

I alla företag finns olika slags administrativa sysslor som måste skötas. En del uppgifter är nära förknippade framgångsrik affärsverksamhet medan andra i huvudsak har att göra med lokala lagar och regelverk. Alla företag behöver ta hand om sina affärstransaktioner och de lokala myndigheterna kräver ofta att man följer vissa procedurer vid givna tidpunkter och platser. Ditt lokala Leinonenkontor kan enkelt ta hand om dessa ofta svåra och tidskrävande uppgifter.

Hos Leinonen är de administrativa tjänsterna nära kopplade till våra redovisnings- och löneadministrativa tjänster. I vår företagsadministration ingår bland annat att ta hand om betalningar, fakturering och momsregistrering i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Allt sköts enkelt och bekvämt av våra professionella redovisningsexperter.

De generella administrationstjänsterna hos Leinonen gör verksamheten bekvämare för kunderna. Vi kan till exempel vid behov representera våra kunder inför myndigheter, arkivera redovisningsmaterial och stå till tjänst med en juridisk korrespondensadress eller posthantering.

Administration hos Leinonen Vitryssland


För ytterligare information, kontakta vårt kontor.
:

Leinonen Vitryssland 

Redovisningstjänster, löneutbetalning och rådgivning tjänster i världsklass.

Leinonen Vitryssland erbjuder tjänster som gör det möjligt för företag att verka på den internationella marknaden. Vi är specialister på redovisning och kan svara på alla branschrelaterade frågor. Hos oss får du unika möjligheter till outsourcing.

Gör Leinonen Vitryssland till din partner. Vi hjälper dig gärna med uppstarten av ditt företag och reder ut allt som har med redovisning att göra. Läs mer under Om oss.Behöver ni hjälp med företag i Vitryssland? 
Tillförlitlig expertis finns tillgänglig


Fyll i formuläret nedan och vi kommer att kontakta dig. All information ska hållas konfidentiell enligt EU GDPR regler.
Email again: